Nyheter og eksempler

Her kan du lese artikler og blogginnlegg på engelsk og fransk om emnet ungdomsdeltakelse i beslutningsprosesser og lokaldemokrati. Du vil også finne invitasjoner til opplæringsaktiviteter, arrangementer, og du kan lese personlige erfaringer og gode eksempler på ungdomsmedvirkning som er foreslått av brukerne. Du kan sende inn et eget eksempel ved å klikke her.