Novinky a prax

Tu si môžete prečítať články a blogy v angličtine a francúzštine venované téme účasti mládeže na rozhodovaní a téme miestnej demokracie. Nájdete tu aj výzvy na vzdelávacie aktivity a podujatia. Môžete si tiež prečítať osobné skúsenosti a praktické postupy, ktoré opísali používatelia. Môžete pridať aj vlastný praktický postup kliknutím sem.