O nás

Online vzdelávací materiál (Toolkit) vytvorila organizácia Bureau International Jeunesse (národná agentúra programu Erasmus+ v oblasti mládeže pre francúzske spoločenstvo Belgicka)


s podporou týchto národných agentúr:

Autori: Raluca Diroescu, Laszlo Foldi, Stephanie Nowakowski

Experti a odborníci z praxe, ktorí prispeli k vzniku vzdelávacieho materiálu: Alex Farrow, Eeva Mantyla, Flavio Ramos, Evelyne Waonry, Dan Moxon, Barnabas Gulyas, Cristina Bacalso, Bojan Marjanović, Georg Feiner, Eva Jarosi, Anna Villani, Carla Marques, Anastassia Putskova

Podpora Európskej komisie na vypracovanie tohto vzdelávacieho materiálu neznamená, že Európska komisia schválila jeho obsah, ktorý vyjadruje výhradne názory autorov. Komisia nezodpovedá za nijaké použitie informácií, ktoré sú v ňom uvedené.

Financované z programu Európskej únie Erasmus+.