O nama

Priručnik je izradio Bureau International Jeunesse  (frankofona nacionalna agencija za Program za mlade Erasmus + u Belgiji),

a podržale su ga sljedeće nacionalne agencije:

Autori: Raluca Diroescu, Laszlo Foldi, Stephanie Nowakowski

Stručnjaci i praktičari koji su pridonijeli izradi Alata: Alex Farrow, Eeva Mantyla, Flavio Ramos, Evelyne Waonry, Dan Moxon, Barnabas Gulyas, Cristina Bacalso, Bojan Marjanović, Georg Feiner, Eva Jarosi, Anna Villani, Carla Marques, Anastassia Putskova

Podrška Europske komisije u izradi ovog priručnika ne predstavlja potvrdu njegovog sadržaja koji odražava stajališta samih autora. Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu podataka koje sadrži.

Financirano iz programa Erasmus + Europske unije.