IZGRADIMO JEDNICU LOKALNE SAMOUPRAVE PO MJERI MLADIH

 

Ovaj online alat nastoji poduprijeti jedinice lokalne i regionalne samouprave te lokalne vlasti u uspješnom uključivanju mladih u procese donošenja odluka. Democracy Reloading je utemeljen na vrijednostima i načelima ljudskih prava, jednakosti, demokracije i vladavine prava. Alat se temelji na setu od 24 kompetencije (stavova, vrijednosti, znanja i vještina) koje će pomoći lokalnim ili regionalnim vlastima osmisliti, izgraditi i prepoznati strukture koje omogućavaju uspješno sudjelovanje mladih. Usmjeren je uključivanju mladih ljudi u lokalna ili regionalna vijeća koja sudjeluju u procesima donošenja odluka. Brojne nacionalne agencije nadležne za provedbu programa Erasmus+ surađivale su i zajedno s brojnim praktičarima i stručnjacima kroz istraživanja i razmjene praksi radile na identificiranju ovih kompetencija. Svaka kompetencija detaljno je opisana te uključuje razne resurse koji će vam pomoći shvatiti teoriju i koncepte, naučiti ponešto o povezanim praksama te unaprijediti vaše vještine.

 

Alat će pomoći osobama u jedinicama lokalne i regionalne samouprave zaduženima za politike za mlade da se osnaže, postanu kompetentne i spremne ohrabriti mlade ljude da se uključuju u donošenje odluka te da na taj način osnažuju građanstvo i demokraciju u lokalnim zajednicama. Alat je usklađen sa Strategijom Europske unije za mlade 2019. -2027., koja teži aktivno uključiti mlade ljude, organizacije mladih te druge organizatore rada s mladima u politike koje utječu na živote mladih, i to na svim razinama. Također teži podupiranju predstavnika mladih na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te afirmiranju prava mladih na sudjelovanje i samoorganiziranje. Kompetencije su opisane pomoću elemenata iz tri skupine: vrijednosti i stavova, znanje i vještina.

ČETIRI ZADAĆE ZA VAŠU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE

Democracy Reloading je kroz istraživanje identificirao 4 glavne zadaće za odjel/osobu koja je zadužena za politike za mlade,

a koje utječu na uključivanje mladih u donošenje odluka.

Pogledajte referentni okvir kompetencija.

Četiri zadaće

Općini

Stvaranje poticajnog okružja u OPĆINI kako bi se mladi uključili u donošenje odluka

Mladih

Osnaživanje MLADIH i njihovih organizacija i zajednica za sudjelovanje u donošenju odluka u jedinici lokalne i regionalne samouprave

Strategije

Razvoj politike, strategije i strukture za sudjelovanje mladih u donošenju odluka

Upravljanje

UPRAVLJANJE sudjelovanjem mladih u donošenju odluka i vrednovanje njegova učinka

U sklopu svake zadaće nalazi se 6 elemenata kompetencije (2 sadržajne jedinice fokusirane na stavove, 2 jedinice fokusirane na različite znanja te 2 jedinice fokusirane na vještine) koje će vam pomoći da zadaću uspješno izvršite. Istaknuta prisutnost tih 6 elemenata kompetencije u vašoj jedinice lokalne ili regionalne samouprave činit će osnovu organizacijske kulture i poticajnog okruženja koje će osposobiti vaš grad, općinu ili županiju da izvrši ovaj zadatak.

Vrijednosti i stavovi

Uvijek postoje posebne vrijednosti i načela koja stoje iza akcija i politika. Sve što radimo ukorijenjeno je u tim vrijednostima i odražava način na koji osoba ili organizacija razmatra i pristupa drugim ljudima ili problemima. Svaka ZADAĆA bit će potkrijepljena s 2 stava i vrijednosti s kojima se očekuje da se slažete i identificirate.

Vještine

Da biste djelovali, provodili politiku i postizali ciljeve, potrebne su vam posebne sposobnosti. Ove sposobnosti osnažit će vas da budete kompetentni i učinkoviti u provedbi. Svaki zadatak opisat će se pomoću 2 specifične vještine.

Znanje

Kompetencija zahtijeva stjecanje relevantnih informacija, razumijevanje različitih teorija, provođenje istraživanja, kognitivnu obradu tih informacija i razumijevanje odnosa između različitih elemenata. Svaka zadaća bit će potkrijepljena s 2 sadržajne jedinice znanja, tako da možete razumjeti zašto, što i kako se stvari mogu učiniti.

Kada dovršite proces učenja i razvoja 24 elementa kompetencija, vi (ili vaš tim) ste spremni i osposobljeni za osmišljavanje i razvoj sudjelovanja mladih u donošenju odluka u vašoj jedinici lokalne ili regionalne samouprave.

Vaš će rad doprinijeti poboljšanju demokracije u vašoj lokalnoj zajednici.

GLEDAJ KAKO TVOJA ZGRADA RASTE DOK TI RAZVIJAŠ KOMPETENCIJE

Ovaj alat je jednostavan za upotrebu i temelji se na pristupu neformalnog obrazovanja. Dok čitate 24 kompetencije, alat će vam pokazati vaš individualni napredak, kao i napredak vaše jedinice lokalne ili regionalne samouprave, a sve vizualizirano kroz izgradnju četiri zgrade. Preporučamo vam da prolazite kroz alat zajedno s kolegama koji su – ili bi trebali biti – uključeni u stvaranje uvjeta za sudjelovanje mladih u donošenju odluka u vašoj jedinici lokalne ili regionalne samouprave. To može biti samo jedna osoba ili to može biti tim ljudi koji rade na ovom pitanju; sve ovisi o veličini i resursima. Stoga vas molimo da pažljivo odredite tko bi trebao biti uključen u učenje pomoću ovog alata i zajedno planirajte svoj proces učenja. Vrijeme koje uložite u upotrebu alata na kraju će se isplatiti, jer će vas temeljito pripremiti za osmišljavanje i provedbu (ili poboljšanje) uključivanja mladih u donošenju odluka.