Építsük fel a jövő ifjúságbarát önkormányzatát

Az online eszköztár célja az önkormányzatok és helyi hivatalok támogatása abban, hogy sikeresen bevonják a fiatalokat a döntéshozatalba. A Democracy Reloading Toolkit az emberi jogok, az egyenlőség, a demokrácia és a jogállamiság értékein és elvein alapszik. Az Eszköztár 24 kompetencia elemre épül (attitűdök, értékek, ismeretek és készségek), amelyek a helyi- vagy területi önkormányzatokat segítik a sikeres ifjúsági részvételi struktúra megtervezésében, alkalmazásában és értékelésében. Ennek célja a fiatalok bevonása a helyi és a regionális döntéshozatali folyamatoka. Számos Erasmus+ ifjúsági nemzeti iroda működött együtt gyakorló szakemberekkel és szakértőkkel a kutatások és a közös tanulási/tudásmegosztási tevékenységek révén e kompetenciák beazonosítása érdekében. A kompetenciák részletes leírása és számos forrás megtalálható az alábbiakban. Mindezek segítenek az elméletek, fogalmak és a kapcsolódó gyakorlatok megértésében, valamint fejlesztik a megvalósításhoz szükséges készségeket.

Az eszköztár elősegíti az ifjúságügyben érintett önkormányzati munkatársak (pl. ifjúsági referensek) felkészülését, hozzáértését, és képessé teszi őket arra, hogy a fiatalokat a döntéshozatalban való részvételre ösztönözzék, ezáltal javítva az aktív polgári szerepvállalást és erősítve a demokrácia szerepét a helyi közösségekben. Az eszköztár összhangban van a 2019–27-ig érvényes Európai Ifjúsági Stratégiával is, melynek célja a fiatalok, az ifjúsági szervezetek és a fiatalokkal foglalkozó egyéb szervezetek aktív bevonása az életüket minden szinten érintő ifjúságpolitikai döntések kialakításába. Célja továbbá az is, hogy támogassa a fiatalok helyi, regionális és nemzeti szintű bevonását az érdekeik képviseletébe, és elismerje a fiatalok részvételi és önszerveződési jogát. A kompetenciákat három szempont szerint mutatjuk be: szükséges értékek/attitűdök, ismeretek, valamint készségek.

Az önkormányzatod négy feladata:

A Democracy Reloading kutatás 4 fő feladatot határozott meg valamennyi, a fiatalok döntéshozatalba való bevonásában érintett önkormányzati ifjúsági referens/kapcsolódó ifjúsági ügyekben érintett bizottság számára.

Nézzük meg ezeket a kompetenciákat keretbe helyezve

A NÉGY FELADAT

ÖNKORMÁNYZAT

Támogató környezet megteremtése az ÖNKORMÁNYZAT-on belül a fiatalok döntéshozatalba történő bevonásának elősegítéséhez

FIATALOK

A FIATALOK, valamint szervezeteik és közösségeik szerepének erősítése az önkormányzati döntéshozatalban való részvételre.

STRATÉGIÁK

Irányelvek, STRATÉGIA és struktúra kialakítása a fiatalok döntéshozatalban való részvételére.

MENEDZSMENT

A fiatalok döntéshozatalban való részvételének BIZTOSÍTÁSA és a befolyásuk érvényesítése.

Minden feladat alatt hat kompetenciaelemet találsz (két-kétféle attitűd, ismeret és készség), amelyek lehetővé teszik számodra a feladat sikeres elvégzését. Ennek a hat kompetenciaelemnek egyértelmű jelenléte az önkormányzatodnál olyan szervezeti kultúra és támogató környezet alapját képezi, amely képessé teszi azt a küldetés sikeres teljesítésére.

Értékek/attitűdök

Az intézkedések és irányelvek mögött mindig konkrét értékek és elvek állnak. Ezekben az értékekben gyökerezik minden, amit teszünk, és azt tükrözi, hogy egy személy vagy szervezet hogyan viszonyul másokhoz vagy egy adott problémához. Minden feladathoz adott két olyan érték vagy attitűd, amelyek elfogadása és a velük való azonosulás elengedhetetlen.

Készségek

A cselekvéshez, az irányelvek végrehajtásához és a célkitűzések eléréséhez speciális készségekre van szükséged. Ezek a készségek teszik lehetővé számodra, hogy hozzáértő és hatékony legyél azok megvalósítása során.. Minden feladatot két speciális készségen keresztül írunk le.

Tudás/ismeret

Egy kompetencia megszerzése megköveteli a vonatkozó információk elsajátítását, a különböző elméletek megértését, a kutatást, ezen információk kognitív feldolgozását, valamint a különböző fogalmak közötti kapcsolat megértését. Valamennyi feladatot kettő ismeretanyag támogat annak érdekében, hogy megértsd, mit, miért és mily módon tehetsz.

A 24 kompetenciaelem tanulási és fejlesztési folyamatának befejezésekor Te (vagy a csapatod) készen állsz arra, hogy megtervezd és segítsd a fiatalok részvételét az önkormányzatod döntéshozatalában. Ily módon munkád hozzájárul a demokrácia fejlesztéséhez a helyi közösségedben.

Ahogy a kompetenciáid fejlődnek egy épület képében látni fogod, ahogyan haladsz előre a folyamatban

Az eszköztár felhasználóbarát, és a nemformális tanulás megközelítésein alapul. Ahogy végig haladsz a 24 kompetencián, az eszköztár megmutatja a saját, valamint az önkormányzatod fejlődését, mindezt négy épület épülésével szemléltetve. Javasoljuk, hogy a feladatokon olyan kollégáiddal dolgozz együtt, akik részt vesznek vagy részt kellene venniük a fiatalok döntéshozatalba való aktív bevonásának elsősegítésében a településeden/szervezeteden belül. Lehetséges, hogy csupán egy személyről van szó vagy egy csapatnyi emberről, mindez az önkormányzat méretétől és erőforrásaitól függ. Ezért kérjük, gondosan határozd meg, hogy kinek kell részt vennie az eszköztár használatában és közösen tervezzétek meg a tanulási folyamatot. A befektetett idő meg fog térülni, mivel alaposan felkészít a fiatalok döntéshozatalban való részvételének tervezésére és megvalósítására/fejlesztésére.