SAMEN BOUWEN WE EEN JEUGDVRIENDELIJKE GEMEENTE

Werk je als (jeugd)ambtenaar bij een lokale of regionale overheid? Ben je vertegenwoordiger bij de gemeente? Of denk je als jeugd/jongerenwerker of onderzoeker mee over jongerenparticipatie in de gemeente?

Is je antwoord ja, dan is de Democracy Reloading Toolkit bedoeld voor jou. Met deze Toolkit verbeteren we burgerschap en democratie lokaal en regionaal. De Toolkit onderstreept het recht dat jongeren hebben om mee te doen met de maatschappij en laat zien hoe gemeenten jongeren actief kunnen betrekken bij het maken van beleid. Dit is in lijn met de European Youth Strategy 2019-2027 en de EU Youth Goals.  

Met de online Toolkit:

  • leer je over de voordelen en consequenties van het betrekken van jongeren bij gemeentelijke beslissingen, en ontdek je hoe je hun belangen behartigt binnen de gemeente;
  • krijg je een volledig beeld van alle competenties die je nodig hebt om jongeren succesvol te betrekken bij lokale democratie;
  • ontdek je hoe je vaardigheden ontwikkelt (als team en als individu) voor het ontwerpen, plannen, implementeren en evalueren van democratische jongerenparticipatie.

DE VIER KERNcompetenties in je GEMEENTE

De Democracy Reloading Toolkit is gebaseerd op vier kerncompetenties (tasks) voor gemeentemedewerkers. Uit ons onderzoek blijkt dat deze kerncompetenties onmisbaar zijn bij het betrekken van jonge mensen bij gemeentelijke beslissingen. De vier kerncompetenties zijn:

Bekijk het volledige competentiekader

DE VIER KERNCOMPETENTIES

GEMEENTE

Het creëren van een ondersteunende omgeving binnen de GEMEENTE

JONGEREN

Het empoweren van JONGEREN

STRATEGIEËN

Het ontwikkelen van beleid, STRATEGIE en structuur

MANAGEMENT

Het MANAGEN en bekrachtigen van beleid, strategie en structuur

Iedere kerncompetentie is opgedeeld in zes competentie-elementen: twee waarden en houdingen (attitudes), twee op kennis gebaseerde elementen (knowledge) en twee vaardigheden (skills). Deze elementen dragen bij aan het succesvol uitdragen van een kerncompetentie.

De 24 competentie-elementen vormen samen de basis voor een organisatiecultuur en ondersteunende omgeving in de gemeente. Wij geloven erin dat de gemeente hiermee kwalitatieve, betekenisvolle en effectieve jongerenparticipatie kan opzetten. Dit draagt weer bij aan een sterkere lokale democratie. 

Bekijk een overzicht van de 24 competentie-elementen.

Waarden en houdingen

Aan acties en beleid hangen altijd bepaalde waarden en principes. Alles wat we doen, komt voort uit die waarden en principes. Het laat zien waar we voor staan, als mens of als organisatie, en hoe we met anderen willen omgaan. Bij iedere kerncompetentie horen twee waarden en houdingen waar je je in zou kunnen herkennen.

Kennis

Voor kerncompetenties heb je kennis en informatie nodig. Bijvoorbeeld over verschillende theorieën en over onderzoek doen. Ook moet je weten hoe je deze informatie verwerkt en hoe je verschillende informatie met elkaar verbindt. Iedere kerncompetentie wordt ondersteund door twee kenniselementen. Die helpen je begrijpen wat, waarom en hoe dingen gedaan worden.

Vaardigheden

Je hebt kwaliteiten nodig om beleid op te stellen en te implementeren, en om tot resultaten te komen. Bij iedere kerncompetentie horen twee vaardigheden die hiervoor zorgen.

HOE GEBRUIK JE DE TOOLKIT OM COMPETENTIES TE ONTWIKKELEN? 

Registreer je om de volgende functies gratis te gebruiken.

BEOORDEEL JEZELF! In de Toolkit vind je een self-assessment tool waarmee je reflecteert op je eigen gemeentelijke bevoegdheid en je competenties. De tool is gebaseerd op de 24 competentie-elementen van het Reference Framework. Je doet de beoordeling alleen of samen met je team, en zo vaak als je wil. De tool geeft je automatisch feedback met aanwijzingen voor de volgende stappen. 

LEES EN LEER! Scroll door de 24 competentie-elementen en leer op je eigen tempo, of neem dit mee in overleg met collega’s. Met de voortgangsbalk zie je hoever je bent met de Toolkit. Zijn je collega’s ook geregistreerd? Dan zie je ook hun voortgang onder ‘Voortgang van je gemeente’ op de dashboardpagina. 

DOE JE HUISWERK! Bij acht competentie-elementen vind je een opdracht. Je kunt deze alleen doen of samen met je team. Binnenkort staan er nog meer opdrachten in de Toolkit. 

WORD GEÏNSPIREERD! Lees over de ervaringen en oplossingen van andere gemeentemedewerkers die zich bezighouden met jongerenparticipatie. Zo leer je van elkaar. 

DEEL JE ERVARING! We moedigen je aan om ook jouw ervaring met jongerenparticipatie in je gemeente te delen. Dat mag een faal- of succeservaring zijn, maar ook een persoonlijk verhaal. Op die manier leren anderen in een vergelijkbare positie en situatie van jouw verhaal. 

 

NIEUWS EN MELDINGEN
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van updates voor deelnemers van het Democracy Reloading Partnership. Dit kan zonder registratie. Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Partnership.

Nieuwe functies in 2023: een gebruikersquiz en -test en een bronnenbibliotheek voor experts. 

HOW CAN YOU USE THE TOOLKIT TO DEVELOP COMPETENCES?

If you register you can use the following functions for FREE:

ASSESS YOURSELF! You will find self-assessment tool that helps you to reflect on your own municipal authority and your own competences based on the 24 competence elements of the Reference Framework. You can do the assessment alone or with your team as many times as you wish, and the Toolkit will give you automated feedback with hints for next steps (that you download).

READ AND LEARN! You can browse among the 24 competence elements and read selected and sorted content. You can learn on your own and a progress bar will show how much part (in %) of the full Toolkit content you visited. You can also organise discussion meetings with colleagues on competence elements that you wish to improve. If more colleagues are registered with the same municipality name, the progress of learning of all these colleagues are shown as “Progression of your municipality” on the Dashboard page in the green area.

DO YOUR HOMEWORK! In 8 selected competence elements (green cards) there is also an assignment that you can do on your own or with your team in the municipality to improve the competence individually or collectively. We will be adding new assignments soon.

GET INSPIRED! Read and learn from the collection of practices and solutions of other municipalities and get inspired by the personal stories of other municipal staff in the field of youth participation in municipal decision-making and democracy.

ADD YOUR PRACTICE! We encourage you to add a short description of the practice of your municipality in youth participation in municipal decision-making, or add your own personal story of success or failure so that others with similar professional profiles can also learn from it and get inspired.

NEWS AND CALLS Without registration you can read the latest news and the calls for participants of the Democracy Reloading Partnership, and you can sign up for its Newsletter.

New features that will be available in 2023: user quiz and test, resource library for experts, municipality pledge board.