Gratulujem

TY ALEBO Tvoj tím

si/ste dokončili vzdelávací proces a rozvoj 24 kompetencií požadovaných od obcí pri zapájaní mladých ľudí do rozhodovania, ktoré môže významne prispieť k zlepšeniu vašej miestnej demokracie.

TY ALEBO Tvoj tím

si/ste teraz viac pripravení vo všetkých 24 kompetenciách, ktoré vám umožňujú začať alebo znovu začať pracovať na zapájaní mladých ľudí do rozhodovania na miestnej úrovni. Ak potrebujete ďalšiu podporu, môžete sa obrátiť na svoju Národnú Agentúru IUVENTA -programu Erasmus+

MÔŽETE TIEŽ SLEDOVAŤ STRÁNKU NA FACEBOOKU

projektu DEMOCRACY RELOADING, kde tiež nájdete správy a výzvy DEMOCRACY RELOADING.

THE DEMOCRACY RELOADING TÍM

vám želá ďalšie úspechy pri zlepšovaní miestnej demokracie, zapájaním mladých ľudí do rozhodovacieho procesu na miestnej úrovni. A prosíme neváhajte a podeľte sa o svoje postupy a projekty, aby sa aj ostatní používatelia mohli poučiť z vašich chýb alebo vašich úspechov. Všetci sa môžeme poučiť z cenných chýb, ako aj z osvedčených postupov. Podeľte sa o svoje osvedčené postupy

MOŽNOSŤ PREDLOŽIŤ AJ SVOU SPÄTNÚ VÄZBU

ohľadom toho, ako užitočný bol pre vás online vzdelávací materiál – Toolkit, v čom vám najviac pomohol a aké máte návrhy na jeho ďalšie vylepšenie. Odošlite spätnú väzbu